BDM TFI

2020-11-12

Trzecie ogłoszenie z dnia 12 listopada 2020 roku o otwarciu likwidacji GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji.

Pobierz
2020-11-03

Trzecie ogłoszenie z dnia 03 listopada 2020 roku o otwarciu likwidacji PSF Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inerstycyjnego Zamkniętego.

Pobierz
2020-10-28

Drugie ogłoszenie z dnia 28 października 2020 roku o otwarciu likwidacji GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji..

Pobierz
2020-10-20

Drugie ogłoszenie z dnia 20 października 2020 roku o otwarciu likwidacji PSF Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inerstycyjnego Zamkniętego.

Pobierz
2020-10-14

Pierwsze ogłoszenie z dnia 14 października 2020 roku o otwarciu likwidacji GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Pobierz
2020-10-06

Pierwsze ogłoszenie z dnia 06 października 2020 roku o otwarciu likwidacji PSF Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Pobierz
2020-10-02

Ogłoszenie z dnia 2 października 2020 r. o rozpoczęciu likwidacji GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Pobierz
2020-10-01

TFI BDM S.A. z przyjemnością informuje, że we wrześniu 2020 r wartość aktywów przekroczyła 1 600 000 000 zł.

2020-08-20

Trzecie ogłoszenie dotyczące likwidacji funduszu ATP FIZ AN

Pobierz
2020-08-20

Korekta do trzeciego ogłoszenia o otwarciu likwidacji ATP FIZ AN

Pobierz
2020-08-20

Ogłoszenie o zmianie statutu Avanta FIZ NFS

Pobierz
2020-07-28

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji ATP FIZ AN

Pobierz
2020-07-21

Ogłoszenie w sprawie wznowienia Zgromadzenia Inwestorów funduszu GROM Windykacji NSFIZ

2020-07-14

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji ATP FIZ AN

Pobierz
2020-07-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GO FUND FIZ

Pobierz
2020-06-30

Ogłoszenie w sprawie niepublikacji polityki zaangażowania

Pobierz
2020-06-01

Zmiany w Zarządzie TFI BDM S.A.

2020-05-07

Nowość !!! ZDALNE ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Pobierz
2020-05-06

Informacja o zawarciu kolejnej umowy z Prime Selection Domem Maklerskim S.A. o oferowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy TFI BDM S.A.

2020-05-06

Informacja o zawarciu umowy obsługi przez mBank S.A.

2020-04-30

Przejęcie zarządzania funduszami reprezentowanymi przez mBank S.A.

2020-04-09

Przejęcie zarządzania funduszem EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2020-04-01

Jakub Stolarczyk powołany do Zarządu TFI BDM S.A.

2020-04-01

Na stronie internetowej dziennika Parkiet pojawił się artykuł: "TFI BDM chce przejmować i tworzyć"

Pobierz
2020-03-20

Informacja dla Uczestników funduszy GO FUND FIZ oraz PRIME FIZ NFS dotycząca dostępów do strony internetowej

Pobierz
2020-03-16

Informacja dla Uczestników funduszy GO FUND FIZ oraz PRIME FIZ NFS

2020-03-13

Przejęcie zarządzania funduszami reprezentowanymi przez Q Securities S.A.

2020-01-29

Na stronie internetowej dziennika Parkiet pojawił się artykuł dotyczący TFI BDM S.A.

2020-01-16

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż w porozumieniu z depozytariuszem BNP Paribas Polska S.A. zostały potwierdzone wyceny funduszy NCI Development FIZAN

2020-01-15

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż został dokonany wykup certyfikatów inwestycyjnych w funduszach MERA FIZAN i OBLIGO NS FIZ

2020-01-14

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż w porozumieniu z depozytariuszem BNP Paribas Polska S.A. zostały potwierdzone wyceny funduszy MERA FIZAN i OBLIGO NS FIZ

2020-01-09

Dla Uczestników funduszu NCI Development FIZAN została opublikowana informacja dotycząca bieżącej sytuacji funduszu, dostępna w panelu klienta po zalogowaniu

2020-01-08

Informacja dla Uczestników funduszu OBLIGO NS FIZ

2019-12-31

Informacja o wycenach w funduszach: MERA FIZ AN, NCI Development FIZ AN oraz OBLIGO NS FIZ

2019-12-31

Informacja dotycząca realizacji zaległych oraz bieżących wykupów certyfikatów inwestycyjnych Funduszy MERA FIZ AN, OBLIGO NS FIZ oraz NCI Development FIZ AN

2019-12-24

Komentarz dla Uczestników Funduszu Grom Windykacji NS FIZ

2019-12-11

Utworzenie nowego funduszu AutoKapital.pl Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-12-10

Informacja dla uczestników funduszy przejętych przez BDM TFI S.A.

2019-12-02

Ogłoszenie o niemożności zakończenia likwidacji FIZ AN DNK Satus w likwidacji w planowanym terminie

2019-11-26

Liczba funduszy w zarządzaniu przez TFI BDM wynosi 28 funduszy zamkniętych a aktywa łącznie przekroczyły 1 miliard złotych w listopadzie 2019 roku.

2019-11-21

Ogłoszenie dotyczące wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy: MERA FIZ AN, NCI Development FIZ AN, OBLIGO NS FIZ

2019-11-20

Przejęcie zarządzania funduszem Sovereign 1 FIZ AN

2019-11-20

Przejęcie zarządzania funduszem Sovereign 3 FIZ AN

2019-11-20

Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu Sovereign 1 FIZ AN z dnia 20 listopada 2019 roku

Pobierz
2019-11-20

Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu Sovereign 3 FIZ AN z dnia 20 listopada 2019 roku

Pobierz
2019-11-18

Przejęcie zarządzania funduszami reprezentowanymi przez BNP Paribas S.A.

2019-11-15

Przejęcie zarządzania funduszem Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2019-11-15

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał pozytwyną decyzję w sprawie koncentracji funduszy reprezentowanych przez BNP Paribas S.A.

2019-11-08

Przejęcie zarządzania funduszem STING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-11-04

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Secured Assets Fund FIZ

Pobierz
2019-11-01

Dariusz Martynow powołany na członka Rady Nadzorczej TFI BDM S.A.

2019-11-01

Marek Sokolnicki nowym członkiem zespołu Zarządzającego Funduszami

2019-10-30

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał pozytwyną decyzję w sprawie koncentracji funduszy reprezentowanych przez mBank S.A.

2019-10-29

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał pozytwyną decyzję w sprawie koncentracji funduszy reprezentowanych przez Q Securities S.A.

2019-10-21

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Secured Assets Fund FIZ

Pobierz
2019-10-07

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Secured Assets Fund FIZ

Pobierz
2019-10-04

Informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Secured Assets Fund FIZ

Pobierz
2019-09-01

Marek Wołos powołany do Zarządu TFI BDM S.A.

2019-06-28

Utworzenie nowego funduszu REP GROUP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-05-27

Utworzenie nowego funduszu M FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-05-20

Przejęcie zarządzania funduszem PSF Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2019-04-16

Informacja o liczbie i cenie wykupu certyfikatów Pragma1 FIZ NFS w dniu 31.03.2019

2019-03-22

Procedura załatwiania reklamacji w TFI BDM S.A.

Pobierz
2019-03-15

NWZA TFI BDM S.A. powołało Marka Sokolnickiego do Rady Nadzorczej Spółki

2019-03-14

Procedura zatwierdzania sprawozdań finansowych FIZ zarządzanych przez TFI BDM S.A.

Pobierz
2019-02-20

Utworzenie nowego funduszu Secured Assets Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2019-02-20

Nowy formularz - Wniosek o wpis

Pobierz
2019-02-20

Nowy formularz - Zmiany danych

Pobierz
2019-01-28

Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK - 31.12.2018

2019-01-21

Utworzenie nowego funduszu PSF BIS FIZ AN.

2019-01-02

Konrad Grześkowiak nowym Zarządzającym

2018-12-20

Ogłoszenie o niemożności zakończenia likwidacji FIZ DNK w planowanym terminie

2018-12-04

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-11-20

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-11-06

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-10-25

Rozpoczęcie likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-10-25

Informacja o wystąpieniu przyczyny likwidacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo

2018-07-10

Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK - 30.06.2018

2018-06-22

Rozwiązanie FIZ BDM Obligo

2018-01-19

Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK

2017-12-15

Drugie ogłoszenie o niemożności zakończenia likwidacji FIZ DNK w planowanym terminie

2017-09-19

Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK

2017-01-27

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ DNK

2017-01-13

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ DNK

2016-12-30

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ DNK

2016-12-29

Informacja o wystąpieniu przyczyny likwidacji FIZ DNK

2013-11-04

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ AN SAB

2013-10-21

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ AN SAB

2013-10-07

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ AN SAB