INFORMACJE O FUNDUSZU

Przedmiotem inwestycji funduszu są niepubliczne emisje obligacji korporacyjnych, których emitentami są podmioty udzielające pożyczek
krótkoterminowych zabezpieczonych na nieruchomościach.
Bezpośrednim środkiem prawnym zabezpieczenia jest wpis do hipoteki lub przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości.

 

WIĘCEJ INFORMACJI