INFORMACJE O FUNDUSZU

Fundusz inwestujący w wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, obligacje korporacyjne, obligacje komunalne i skarbowe (emisje publiczne jak i prywatne), a także w akcje płynnych spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz udziały i akcje prywatnych przedsiębiorstw Fundusz przeznaczony dla osób, poszukujących rozwiązań inwestycyjnych o charakterze średnio terminowym, o dobrym poziomie dywersyfikacji
kumulujący różne klasy aktywów dostępnych głownie na rynku niepublicznym.

 

WIĘCEJ INFORMACJI