Wyślij swoją aplikację

Czekamy na kandydatury osób które:

 • są pełne energii i chęci działania,
 • umieją aktywnie słuchać,
 • chętnie wychodzą z własną inicjatywą,
 • proponują twórcze rozwiązania,
 • potrafią współpracować,
 • pozytywnie podchodzą do zmian i są otwarte na nowe pomysły,


Zasady rekrutacji:

 • nadchodzące dokumenty kandydatów analizowane są na bieżąco,
 • jeżeli doświadczenie, wykształcenie, kompetencje kandydata pokrywają się z aktualnymi potrzebami rekrutacyjnymi, kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną,
 • jeżeli doświadczenie, wykształcenie, kompetencje odbiega od profilu poszukiwanego kandydata, dokumenty trafiają do bazy danych potencjalnych kandydatów.


Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)];
 • TFI BDM S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

   

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres:
tfi@bdmtfi.pl 

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

Miejsce pracy: Warszawa

 

Oczekiwania:

 • minimum 3 lata w sprzedaży w TFI lub innej instytucji finansowej,
 • znajomość zagadnień związanych z zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi oraz rynkiem finansowym,
 • wykształcenie wyższe,
 • otwartość i łatwość nawiązywania relacji,
 • komunikatywność,
 • nastawienie na realizację celów,
 • samodzielność i świetna organizacja pracy.

 

Opis stanowiska:

 • nadzór nad materiałami reklamowymi Towarzystwa
 • pozyskiwanie nowych Klientów TFI oraz budowanie długotrwałych relacji,
 • budowanie i utrzymywanie zewnętrznej dystrybucji Towarzystwa, organizacja webinarów dla sieci dystrybucji,
 • udział w kluczowych procesach związanych z oferowanymi funduszami.

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie składające się z podstawy oraz z premii za uzyskane wyniki,,
 • opiekę medyczną,
 • realny wpływ na decyzje podejmowane przez TFI.

ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Rekomendowanie decyzji inwestycyjnych funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo
 • Przeprowadzenie analiz związanych z planowaną lokatą
 • Weryfikacja zgodności planowanej lokaty z systemem limitów wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie
 • Pomiar ryzyka poszczególnych portfeli inwestycyjnych na poziomie planowanej lokaty
 • Uczestniczenie w pracach komitetów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo
 • Wykonywanie innych czynności w zakresie zarządzania aktywami wchodzącymi w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo

 

Wymagania:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego w obszarach związanych z administrowaniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi
 • Dobra znajomość ustawy o funduszach inwestycyjnych, rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów prawa mogących mieć wpływ na funkcjonowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
 • Bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność w działaniu
 • Znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym
 • Dobra znajomośc języka angielskiego
 • Ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres tfi@bdmtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].